หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอสำโรงทาบ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2553 บ้านหนองผำ หมู่ 8 ต.หนองฮะ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2554 บ้านขาม หมู่ 5 ต.ศรีสุข

(Visited 300 times, 1 visits today)