ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อำเภอสำโรงทาบ

ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อำเภอสำโรงทาบ ตั้งอยู่ ชั้น 1 อาคารที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ จัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน

 

(Visited 38 times, 1 visits today)