โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน “เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” 12 -14 มิ.ย. 60 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 212 times, 1 visits today)