ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70 (สัมภาษณ์)

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)

ดาวน์โหลด

การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70

ดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ดาวน์โหลด