ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกาะแก้วพัฒนาจัดกิจกรรมตักบาตรสองแผ่นดิน สุรินทร์ – ศรีสะเกษ

12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงทาบ ร่วมก [...]
อ่านเพิ่มเติม

“พัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  นายเอกราช  ญาณอุบล  พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ประชุมมอบนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

วันที่  19  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  10.00 น.  นายเอกราช [...]
อ่านเพิ่มเติม