โครงสร้างบุคลากร

ฉัตรระวี ภาสตโรจน์

พัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ

กนกวรรณ พาภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลหนองไผ่ล้อม ,สำโรงทาบ

บุญชัย เก่งกล้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลเกาะแก้ว,หมื่นศรี

เบญจมาศ เหรียญสมบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลประดู่,เสม็จ,ศรีสุข

นิรันดร อุปรีย์

อาสาพัฒนา (อสพ.)
รับผิดชอบ ตำบลกระออม

(Visited 685 times, 1 visits today)