ประวัติองค์กร

 

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงทาบ เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีพัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ อยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบของพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

(Visited 96 times, 1 visits today)