ประวัติอำเภอ

ความเป็นมา

อำเภอสำโรงทราบ ปัจจุบันตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เดิมเป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ คำว่า " สำโรงทาบ " เป็นการตั้งชื่ออำเภอตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า " สำโรงเตี้ย " เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งคำว่า " เตี้ย " ตรงกับภาษาส่วยว่า " เตี๊ยบ " เป็นภาษาไทยว่า " ทาบ " ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า " สำโรงทาบ " มาจนถึงปัจจุบัน ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอสำโรงทาบตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสนม อำเภอโนนนารายณ์ และอำเภอเมืองจันทร์ (จังหวัดศรีสะเกษ)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอห้วยทับทัน (จังหวัดศรีสะเกษ)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอห้วยทับทันและอำเภอปรางค์กู่ (จังหวัดศรีสะเกษ)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศีขรภูมิ

เนื้อที่

421.37 ตร.กม.

การแบ่งการปกครอง

อำเภอสำโรงทาบแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน

1. สำโรงทาบ   12 หมู่บ้าน   6. เกาะแก้ว   11 หมู่บ้าน 
2. หนองไผ่ล้อม   13 หมู่บ้าน   7. หมื่นศรี   9 หมู่บ้าน 
3. กระออม   9 หมู่บ้าน   8. เสม็จ   8 หมู่บ้าน 
4. หนองฮะ   11 หมู่บ้าน   9. สะโน   9 หมู่บ้าน 
5. ศรีสุข   8 หมู่บ้าน   10. ประดู่   10 หมู่บ้าน 
(Visited 4,535 times, 2 visits today)