ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกาะแก้วพัฒนาจัดกิจกรรมตักบาตรสองแผ่นดิน สุรินทร์ – ศรีสะเกษ

12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงทาบ ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดิน สุรินทร์ – ศรีสะเกษ บนสะพานข้ามฝายอ่างเก็บน้ำเกาะแก้ว และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย. สวท.สุรินทร์. และทีมงาน ได้มาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฯ และได้ถ่ายทำสารคดีประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกาะแก้วพัฒนา

(Visited 232 times, 1 visits today)