“ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านสองหนอง ม.4 ต.เกาะแก้ว”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 15.00 น. นายสรสาสน์  สีเพ็ง  พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์  และคณะกรรมการการประเมินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ระดับจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พื้นที่เป้าหมายโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ณ  บ้านสองหนอง  ม.4  ต.เกาะแก้ว  อ.สำโรงทาบ  โดยมีนายเอกราช  ญาณอุบล  พัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรับการตรวจเยี่ยม

(Visited 378 times, 1 visits today)