“ประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 น. นายเอกราช  ญาณอุบล  พัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ที่ส่งขอโครงการรับการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัด  ประเภทเงินทุนหมุนเวียน  จำนวน 24 โครงการ  ประเภทเงินอุดหนุน  จำนวน 4 โครงการ และทำสัญญากู้ยืมเงินโครงการ พร้อมชี้แจงแนวทางการชำระหนี้ตามงวดการชำระ

(Visited 135 times, 1 visits today)