“ประชุมมอบนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

วันที่  19  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  10.00 น.  นายเอกราช  ญาณอุบล  พัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอและระดับตำบล ณ ห้องประชุมชั้น 2  อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ  เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

(Visited 169 times, 1 visits today)