“การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจนอำเภอสำโรงทาบ”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกราช  ญาณอุบล  พัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมการดำเนินงานพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจนอำเภอสำโรงทาบ ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอประชุมอำเภอสำโรงทาบ

(Visited 63 times, 1 visits today)