ผลิตภัณฑ์ OTOP สำโรงทาบ

One Tambon One Product 

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สำโรงทาบ (3-5 ดาว)

 

ผ้าไหมยกดอกย้อมมะเกลือ (5 ดาว)

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองและเสื้อกูย  2 ม. 1 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

 

ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ (4 ดาว)

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียนพัฒนา  62 ม. 12 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

 

ผ้าไหมหางกระรอก (4 ดาว)

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียน  12 ม. 9 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

 

ผ้าไหมพื้นเมืองของชาวกูย (5 ดาว)

กลุ่มผ้าไหมพื้นเมืองของชาวกูย  54 ม. 3      ต.เสม็จ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

 

ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ (5 ดาว)

กลุ่มทอผ้าห่มและผ้าไหมลายลูกแก้ว  37/1 ม. 7 ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

 

ผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาติ (5 ดาว)

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองของชาวกูยบ้านอาลึ  47 ม. 4 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

 

กระเป๋าใบเล็ก (3 ดาว)

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม  46 ม. 1 ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

 

เสื่อพับสมุนไพรไล่ยุง (4 ดาว)

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านดู่โศก  31 ม. 3 ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

 

กระเป๋าสะพาย/หิ้ว (3 ดาว)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านโคกสะอาด  57 ม. 9 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

 

เสื่อกกลายไทย (4 ดาว)

กลุ่มทอเสื่อกกลายไทยบ้านหนองแคน 157 ม. 8 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

 

"พัฒนาภูมิปัญญา ให้มีความคิดสร้างสรรค์สู่กระแสโลก"

~กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ~

(Visited 2,192 times, 24 visits today)