ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

แนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดาวน์โหลด

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน (CIA)

ดาวน์โหลด

แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการดำเนินงาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สำหรับ จนท.

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70 (สัมภาษณ์)

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)

ดาวน์โหลด

การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70

ดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ดาวน์โหลด