โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อำเภอสำโรง จ.อุบลราชธานี ” แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง [...]

อ่านต่อ