ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 20 พ.ย.62 นางศิรินุช    สูงสุด พัฒนาการอำเภอสำโรง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยแจ้งข้อราชการต่างๆ และวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจร่วมกัน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 13 times, 1 visits today)