ทอดกฐินสามัคคีอำเภอสำโรง ประจำปี 2562

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอสำโรง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูนันทนิคมเขต เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง – ขามป้อม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอสำโรง ประจำปี 2562 โดยมี นางศิรินุช  สูงสุด  พัฒนาการอำเภอสำโรง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดบ้านโนนแคน หมู่ที่ 3 ต.ขามป้อม อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้ยอดทำบุญทั้งสิ้น 288,229 บาท…

(Visited 40 times, 1 visits today)