ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอสำโรง พร้อมด้วย นางศิรินุช  สูงสุด  พัฒนาการอำเภอสำโรง  นางพรรณพิศ พิมพ์หล่อ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน  ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสำโรง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.สำโรง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ราย นางดอกช่อน ทาราศรี อายุ 57 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ณ บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 12 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป…

(Visited 21 times, 1 visits today)