พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2562

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอสำโรง พร้อมด้วย นางศิรินุช  สูงสุดพัฒนาการอำเภอสำโรง ่นางพรรณพิศ  พิมพ์หล่อ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน  และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2562 ณ วัดหลวง และบริเวณศาลาจตุรมุข/ลานอนุสาวรีย์ ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี…

(Visited 25 times, 1 visits today)