ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น.นางศิรินุช  สูงสุด พัฒนาการอำเภอสำโรง  ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง ประจำปี 2562   และวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  ประจำเดือนตุลาคม 2562
(Visited 38 times, 1 visits today)