ประชุมผู้นำ อช. ไตรมาส 4

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางศิรินุช สูงสุด พัฒนาการอำเภอสำโรง  พร้อมด้วย นางพรรณพิศ พิมพ์หล่อ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดำเนินการจัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 4/2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) เพื่อให้ผู้นำ อช. ทุกตำบลของอำเภอสำโรง เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน งวดการปฏิบัติงานที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 และเขียนรายงานแผนการปฏิบัติงาน งวดการปฏิบัติงานที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) รับฟังการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช. และชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ที่ผู้นำ อช. ทุกคนจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนในงานพัฒนาชุมชน

 

(Visited 53 times, 1 visits today)