วิทยากร ฝึกอบรมโครงการสร้างพันธ์สายใยครอบครัว จัดโดย คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกก่อง

        สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง นางศิรินุช  สูงสุุด พัฒนาการอำเภอสำโรง พร้อมด้วย จนท.พช.สำโรง เป็นวิทยากรบรรยาย  เรื่อง การสร้างเสริมสายใยครอบครัว จัดฝึกอบรมโดย คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกก่อง  กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรี 170 คน  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกก่อง  อ.สำโรง  จ.อุบลฯ

(Visited 49 times, 1 visits today)