จิตอาสาทำดอกไม้จันทน์

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.อำเภอสำโรง นำโดย นายคำพอง วรรณวัติ พัฒนาการอำเภอสำโรง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่าย OTOP เครือข่ายองค์กร-สตรี และจิตอาสาดอกไม้จันทน์ นำดอกไม้จากงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดำเนินการจัดทำดอกไม้แห้ง เพื่อเก็บไว้ที่อำเภอ

(Visited 48 times, 1 visits today)