พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมู่ที่2 ตำบลศาลาลัย

26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวั [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวั [...]
อ่านเพิ่มเติม

การสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เห็ดทอดให้แก่สมาชิกกลุ่มของกลุ่มแปรรูปหนองหญ้าปล้อง300ยอด

19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาววลัยลักษณ์ มูลมิรัต [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหนองข้าวเหนียวร่วมกับนิติกรและเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

19 กรกฎาคม 2560 นางจามจุรีลิ้มกุลวราภิวัฒน์ พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมโครงการพัฒนา กลุ่มอาชีพยกระดับเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP หมู่ที่5 ตำบลศิลาลอย

16 กรกฎาคม 2560 นางสาววลัยลักษณ์ มูลมิรัตน์ พัฒนากรประจ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด ร่วมกับ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสามร้อยยอด

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด [...]
อ่านเพิ่มเติม