พช.สามร้อยยอด จัดฝึกอบรมการทำน้ำพริกแกง เงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านไร่เจริญ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด สำรวจทักษะอาชีพชุมชนบ้านป่าหมาก เพื่อวางแผนรวมกลุ่มฝึกอาชีพขจัดความยากจน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 📌 นายปริญญา วิชชุตเวส นักวิชา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง

วันที่ 28 มกราคม 2565 📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่เก็บบันทึกพิกัดครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจน เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ TPMAP บ้านป่าหมาก

วันที่ 22 มกราคม 2565 📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอ [...]
อ่านเพิ่มเติม