พช.สามร้อยยอด ร่วมกับผู้นำตำบลไร่ใหม่ ลงมือจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน ขยายผล (เมืองน้อง)

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 🌱 นายอรรถพงษ์ สงวนเดือน พัฒนาการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ขุดต่ออนื่อง โคก หนอง นา บ้านตาลเจ็ดยอด วันที่หก (ขุดบ่อเสร็จแล้วนะ)

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด เริ่มขุดโคก หนอง นา บ้านตาลเจ็ดยอด วันที่สี่ แก้ปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม