พช.สามร้อยยอด ประชุมรับรองการตรวจสอบข้อมูลจำแนกครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.)

วันที่ 4 มกราคม 2565 📌 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองจิก ปลูกฟ้าทลายโจร และผักสวนครัว

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 📌 นางสาววัชรีย์ เอ้งฉ้วน นักวิชา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธ.ค. 2564

วันที่ 5 ธ.ค. 2564 นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด [...]
อ่านเพิ่มเติม