พช.สามร้อยยอด สนับสนุนโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนนอกพื้นที่

<> วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายอรรถพงศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ปิดฉากการดำเนินงานตำบลนำร่องโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 3

<> วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายอรร [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด ครั้งที่ 2/2564

<> วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสามร้อยยอด

<> วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอรรถพงศ [...]
อ่านเพิ่มเติม