พช.สามร้อยยอด ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด ครั้งที่ 2/2564

<> วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสามร้อยยอด

<> วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอรรถพงศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ลุยพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายที่สนใจพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

<> วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายอรรถพงศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานกลุ่ม OTOP และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตาลเจ็ดยอด

<> วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายอรรถพงศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนเป้าหมาย “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลสามร้อยยอด

<> วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. นายอรรถพงศ [...]
อ่านเพิ่มเติม