📣🌾พช.สามร้อยยอด จัดกิจกรรมย่อยที่ 3 ทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกลางดง 🌾📣

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 👥 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣🌾พช.สามร้อยยอด จัดกิจกรรมย่อยที่ 3 ทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองหญ้าปล้อง 🌾📣

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 👥 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣🌾พช.สามร้อยยอด จัดกิจกรรมย่อยที่ 3 ทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองไพรวัลย์ 🌾📣

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 👥 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣🌾พช.สามร้อยยอด ร่วมกับ พช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ วัดหนองแก อำเภอสามร้อยยอด 🌾📣

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 👥 นายดำรงค์ มากระจันพัฒนาการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣🌾พช.สามร้อยยอด ขับเคลื่อนโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านดอนเตาเหล้า 🌾📣

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 🔷 นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวั [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣🌾พช.สามร้อยยอด ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร และวางพานพุ่มเนื่องในเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565🌾📣

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 🔷 นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวั [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣🌾พช.สามร้อยยอด ร่วมกับศูนย์จิตอาสาตำบลศิลาลอยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกผักและปล่อยปลา วันแม่แห่งชาติ🌾📣

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 🔷 นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวั [...]
อ่านเพิ่มเติม