📣🌾 พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมให้คำแนะนำครัวเรือน ตามเป้าหมาย TPMAP เทศบาลไร่เก่า🌾📣

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางกชพรรณ สุขสนาน นักวิชาการพัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣🌾 พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมให้คำแนะนำครัวเรือน ตามเป้าหมาย TPMAP บ้านเนินกรวด 🌾📣

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายปริญญา วิชชุตเวส นักวิชาการพั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหา และความต้องการของครัวเรือน บ้านหนองไพรวัลย์

วันที่ 9 มีนาคม 2565 📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงตำบลไร่ใหม่ เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนบ้านหนองจิก

วันที่ 9 มีนาคม 2565 📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ร่วมกับ กศน.อำเภอสามร้อยยอด จัดทำโครงการให้ความรู้การดูแลรักษาทุเรียน ให้กลุ่มเป้าหมายการขจัดความยากจน บ้านป่าหมาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด จัดฝึกอบรมการทำน้ำพริกแกง เงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านไร่เจริญ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด สำรวจทักษะอาชีพชุมชนบ้านป่าหมาก เพื่อวางแผนรวมกลุ่มฝึกอาชีพขจัดความยากจน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 📌 นายปริญญา วิชชุตเวส นักวิชา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็ก ตามโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564

<> วันที่ 21 เมษายน 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พั [...]
อ่านเพิ่มเติม