พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็ก ตามโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564

<> วันที่ 21 เมษายน 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ร่วมประชุมประจำเดือน ผู้บริหารและ จนท. พัฒนาชุมชน เตรียมพร้อมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

<> วันที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นายอรรถพงศ์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

<> วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 13.30 น.. นายอรรถพงศ์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด สนับสนุนโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนนอกพื้นที่

<> วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายอรรถพงศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ปิดฉากการดำเนินงานตำบลนำร่องโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 3

<> วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายอรร [...]
อ่านเพิ่มเติม