นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทน
พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด
เบอร์โทร.081 821 5833

นางสาววัชรีย์ เอ้งฉ้วน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสามร้อยยอด

นางกชพรรณ สุขสนาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลศิลาลอย และ ตำบลไร่เก่า

นายปริญญา วิชชุตเวส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลศาลาลัย และ ตำบลไร่ใหม่

(Visited 713 times, 1 visits today)