📣🌾 พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมให้คำแนะนำครัวเรือน ตามเป้าหมาย TPMAP บ้านเนินกรวด 🌾📣

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

นายปริญญา วิชชุตเวส นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับนายวินัย ชาวไร่ ผู้ใหญ่บ้านเนินกรวด และทีมพี่เลี้ยง เพื่อให้คำแนะนำรายครัวเรือน ในตัวชี้วัดที่ครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ครัวเรือนได้พัฒนาความเป็นอยู่ และมอบเมล็ดพันธ์ผักให้แก่ครัวเรือนในการนำไปเพาะปลูกเพื่อเป็นอาหารบริโภคภายในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน หากเหลือยังสามารถแบ่งปัน และสร้างรายได้อีกด้วย

โดยครั้งนี้ทีมพี่เลี้ยงได้ติดตาม และดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเนินกรวด ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)