📣🌾 พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมให้คำแนะนำครัวเรือน ตามเป้าหมาย TPMAP เทศบาลไร่เก่า🌾📣

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
นางกชพรรณ สุขสนาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง ผู้นำชุมชน และเครือข่ายการขจัดความยากจน เพื่อให้คำแนะนำรายครัวเรือน ในตัวชี้วัดที่ครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ครัวเรือนได้พัฒนาความเป็นอยู่ และมอบเมล็ดพันธ์ผักให้แก่ครัวเรือนในการนำไปเพาะปลูกเพื่อเป็นอาหารบริโภคภายในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน หากเหลือยังสามารถแบ่งปัน และสร้างรายได้อีกด้วย
โดยครั้งนี้ทีมพี่เลี้ยงได้ติดตาม และดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 4 times, 1 visits today)