พช.สามร้อยยอด จัดกิจกรรมโครงการแสดงผลสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด เนื่องในวันสตรีสากล 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565
🛍️ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด ร่วมกับองค์กรคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสามร้อยยอด จัดกิจกรรมในโครงการแสดงผลสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และเดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่คณะสตรีในแต่ละตำบลได้นำของดีมาจัดแสดง และวางจำหน่ายในวันนี้ ซึ่งมีทั้งอาหาร งานฝีมือ และอาหารทะเลจากทะเลสามร้อยยอดให้กับประชาชนให้ความสนใจเข้ามาเลือกซื้อสินค้า จากนั้นมีการจัดเวทีเสวนาแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแต่ละตำบล การจัดเวทีเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรีในปัจจุบัน และในปี 2566
🛒 การการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของสตรี เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความสำเร็จของเครือข่ายสตรีอำเภอสามร้อยยอด โดยมีการออกร้านนำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรี ซึ่งเป็นของดีแต่ละตำบลมาออกร้านกัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และเห็นถึงศักยภาพของคณะสตรีของอำเภอสามร้อยยอดให้เห็นว่าสตรีนั้นมีความสามารถที่หลากหลาย และมีความสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชน ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 เว้นระยะห่าง สแกนอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
#กรมการพัฒนาชุมชน
#คณะสตรีสามร้อยยอด
#คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 5 times, 1 visits today)