พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหา และความต้องการของครัวเรือน บ้านหนองไพรวัลย์

วันที่ 9 มีนาคม 2565
📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด มอบหมายให้ นายปริญญา วิชชุตเวส นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจปัญหา และความต้องการของครัวเรือน นางมณี คำมีศรี ณ บ้านหนองไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามความต้องการในการขจัดความยากจนของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนต้องการให้ทางราชการเข้ามาดูแลปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยในปัจจุบันซึ่งได้นำไปค้ำประกันไว้ในอดีต และปัญหาห้องน้ำมีการชำรุดเนื่องจากใช้มานานหลายสิบปี ยังไม่เคยได้รับการซ่อมบำรุง จึงประสานงานต่อ ทีมพี่เลี้ยงเพื่อหาทางออกในการหาทางช่วยเหลือ ซึ่งเบื้องต้นได้ขอความอนุเคราะห์จากช่าง อบต.ศาลาลัย เพื่อนัดเข้าประเมินวัสดุที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำ เพื่อจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

#ศจพ
#ขจัดความยากจน

(Visited 9 times, 1 visits today)