พช.สามร้อยยอด จัดฝึกอบรมการทำน้ำพริกแกง เงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านไร่เจริญ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด มอบหมายให้นางกชพรรณ สุขสนาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมการทำน้ำพริกแกง ประธานกลุ่ม คือ นางกาญจนา พลูน้อย ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านไร่เจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การสนับสนุนเงินทุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม 20 คน งบประมาณ 20,000 บาท โดยมีการฝึกอบรมการทำน้ำพริกชนิดต่างๆ เช่น น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกแกงส้ม น้ำพริกแกงเขียวหวาน พริกแกงคั่วกลิ้ง และน้ำพริกเผา ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จ ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อนำกลับไปประกอบอาหาร
จากนั้น ได้ประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่น ” Click ชุมชน ” ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยประชาชนให้ความสนใจ “Click ชุมชน” โดยเฉพาะด้าน 108 อาชีพ เพื่อสามารถเรียนรู้อาชีพต่างๆเพื่อประดับความรู้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพ และนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ

(Visited 18 times, 1 visits today)