พช.สามร้อยยอด สำรวจ และปักหมุด ครัวเรือนตกเกณฑ์ ศจพ. บ้านหนองไพรวัลย์

วันที่ 1 มกราคม 2565
📌 นายปริญญา วิชชุตเวส นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ตัวชี้วัด ตามรายชื่อ ศจพ.1 ภายใต้การกำกับดูแลของนายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด ซึ่งได้รับรายงานปัญหาของครัวเรือนตกเกณฑ์ตัวชี้วัด จึงได้เดินทางไปยังพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไพรวัลย์ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด เพื่อสอบถามปัญหาจากครัวเรือน แต่ไม่พบว่ามีผู้ใดอยู่บ้าน จึงสอบถามข้อมูลจากบ้านข้างเคียง พบข้อเท็จจริงของปัญหาในครัวเรือน เตรียมการนำเข้าที่ประชุม ศจพ.อ ที่จะจัดขึ้นต่อไป และ ได้เข้าพบ อสม.เพื่อพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับครัวเรือนในพื้นที่ที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัด และได้ชี้เป้ารายงานให้เข้าตรวจสอบบ้านที่มีความเสี่ยงตกเกณฑ์เพิ่มเติม จึงเดินทางเข้าไปตรวจสอบ และสอบถามข้อมูลจากเจ้าของบ้านโดยตรง ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้รวมรวมข้อมูลรวมทั้งบันทึกภาพถ่ายพร้อมพิกัดเพื่อใช้สำหรับจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานต่อไป

(Visited 4 times, 1 visits today)