พช.สามร้อยยอด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2564
📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วย นางกชพรรณ สุขสนาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณชายหาดบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสามร้อยยอด ซึ่งมีนายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอดเป็นประธานในพิธี
ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จากนั้นจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแยกย้ายตามจุดที่กำหนด และทำความสะอาดพัฒนาสถานที่
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด

(Visited 7 times, 1 visits today)