พช.สามร้อยยอด ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองจิก ปลูกฟ้าทลายโจร และผักสวนครัว

วันที่ 10 ธันวาคม 2564
📌 นางสาววัชรีย์ เอ้งฉ้วน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายปริญญา วิชชุตเวส นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำฟ้าทะลายโจรที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 200 ต้น ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ “ฟ้าทะลายโจร ปลูกวันพ่อ เก็บวันแม่” มอบให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองจิก ทำการลงปลูกลงในแปลงข้างที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน นายนำพล ศรีพนมวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
🌱 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และประชาชนผู้มีจิตอาสามาร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจรที่ทางหมู่บ้านได้จัดเตรียมไว้แล้ว และที่ได้ขอรับความอนุเคราะห์มาเพิ่ม และได้จัดสรรพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้เป็นครัวอาหารให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย โดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับชาวบ้านในการลงมือปลูกพืชผัก และต้นฟ้าทะลายโจรจนจบกิจกรรม

(Visited 4 times, 1 visits today)