พช.สามร้อยยอด ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธ.ค. 2564

วันที่ 5 ธ.ค. 2564
นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณหน้าธนาคารออมสิน สาขาสามร้อยยอด ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากนั้น นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนานัปการ
โดยตลอดรัชสมัยทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
โครงการพัฒนาด้านการเกษตร โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร โครงการพัฒนาด้านการศึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตราบจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธ.ค. 2564 และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 2 times, 1 visits today)