พช.สามร้อยยอด ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด ร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม ซึ่งวาระการประชุมจากการประชุมกรมฯ การประชุมจังหวัดฯ และการประชุมของอำเภอ มาหารือ และวางแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

(Visited 3 times, 1 visits today)