พช.สามร้อยยอด จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด และนางกชพรรณ สุขสนาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนบ้านไร่เก่า และมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้ามาร่วมกิจกรรม

(Visited 5 times, 1 visits today)