กิจกรรมโครงการแสดงผลสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด

วันที่ 29 กันยายน 2564
🛍️ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด ร่วมกับองค์กรคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสามร้อยยอด จัดกิจกรรมในโครงการแสดงผลสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และเดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่คณะสตรีในแต่ละตำบลได้นำของดีมาจัดแสดง และวางจำหน่ายในวันนี้ ซึ่งมีทั้งอาหาร งานฝีมือ และอาหารทะเลสดจากทะเลสามร้อยยอดให้กับประชาชนให้ความสนใจเข้ามาเลือกซื้อสินค้า จากนั้นมีการจัดเวทีเสวนาแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแต่ละตำบล
🛒 การการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของสตรี เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความสำเร็จของเครือข่ายสตรีอำเภอสามร้อยยอด โดยมีการออกร้านนำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรี ซึ่งเป็นของดีแต่ละตำบลมาออกร้านกัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และเห็นถึงศักยภาพของคณะสตรีของอำเภอสามร้อยยอดให้เห็นว่าสตรีนั้นมีความสามารถที่หลากหลาย และมีความสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนอีกด้วย

#กรมการพัฒนาชุมชน
#คณะสตรีสามร้อยยอด
#คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 8 times, 1 visits today)