พช.สามร้อยยอด ประสานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลศาลาลัย

วันที่ 5 กันยายน 2564
📝 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน มอบหมายพัฒนากรผู้รับผิดชอบแต่ละตำบล ประสานงานกับผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 โดยเข้าชี้แจงแนวทางการในการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จตามที่ได้กำหนดไว้ตามแผนงาน
📱 จากการติดต่อผู้บันทึกข้อมูลในครั้งก่อน ได้ชี้แจงแนวทางการบันทึกจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานผ่านแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ ระบบแอนดรอยด์ ซึ่งผู้จัดเก็บได้ทไปการบันทึกข้อมูลแล้วพบความไม่สะดวกในการใช้งานหลายปัจจัย ทั้งปัญหามีคนโทรมาบ่อย และการคีย์ข้อมูลได้ไม่ต่อเนื่องมีการหลุดออกจากระบบบ่อยครั้ง จึงร้องขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานบนคอมพิวเตอร์ให้ที่หมู่บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพัฒนากรรับผิดชอบตำบลเดินทางเข้าไปดำเนินการติดตั้งโปรแกรมพร้อมทั้งสาธิตวิธีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึก และการอัพโหลดข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์

#ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
#จปฐ.
#จ #ป #ฐ

(Visited 5 times, 1 visits today)