พช.สามร้อยยอด เริ่มขุดโคก หนอง นา บ้านตาลเจ็ดยอด วันที่สอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564</strong
นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ , นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) , นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามการสระในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ "โคก หนอง นา" ของ นายอำนาจ รวดเร็ว ขนาด 1 ไร่ ตั้งอยู่ที่ บ้านตาลเจ็ดยอด หมู่ที่ 1 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้รับจ้างขุดเข้าดำเนินการขุดต่อจากเมื่อวานตั้งแต่ที่ระดับตะพักชั้นแรกลงไปอีก 3.75 เมตร ซึ่งเป็นความลึกสุดท้ายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินงานเป็นไปอย่างช้าๆ ชั้นดินตั้งแต่ความลึก 1.5 เมตร หรือตะพักชั้นแรกลงมานั่นมีความเหนียว และแข็งมาก ประกอบกับชั้นหน้าดินที่ฝนตกมาก่อนหน้านี้ทำให้รถตัก และรถขนถ่ายดิน เครื่องที่ได้ยาก ใช้เวลามากขึ้นกว่าสถานการณ์ปกติ
การดำเนินการขุดโคก หนอง นา ในวันที่สอง ของ นายอำนาจ รวดเร็ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาในด้านเทคนิคการทำงานอื่นๆ

(Visited 4 times, 1 visits today)