พช.สามร้อยยอด เริ่มขุดโคก หนอง นา บ้านตาลเจ็ดยอด วันแรก

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ , นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) , นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามการสระในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของ นายอำนาจ รวดเร็ว ขนาด 1 ไร่ ตั้งอยู่ที่ บ้านตาลเจ็ดยอด หมู่ที่ 1 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้รับจ้างขุดเข้าดำเนินการขุดตามแนวปูนขาวที่ได้ตีแปลนวาดตามแบบที่กำหนด โดยขุดเปิดหน้าที่ตะพักชั้นแรกทั้งหมดที่ความลึก 1.5 เมตร พบน้ำซึมออกที่ชั้นหน้าดินบางจุด จึงรอประเมินในวันต่อไป และทำการปรับดินออกจากแนวขอบบ่อ เตรียมความพร้อมการขุดในวันต่อไป
คณะกรรมการตรวจรับได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และครัวเรือนเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามาติดตามงานขุด และช่วยอำนวยความสะดวกการดำเนินงานอีกด้วย

(Visited 6 times, 1 visits today)