พช.สามร้อยยอด เตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการขุด โคก หนอง นา

ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด มอบหมายให้ นายปริญญา วิชชุตเวส นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าประสานงาน กับ นายอภิรัตน์ ลิบลับ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ เทศบาลตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งได้ชี้แจงแนวทาง และมอบเอกสาร คู่มือการใช้แบบมาตรฐานในการทำงานปรับรูปแปลงที่ดิน เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมการก่อนการขุดปรับพื้นที่ ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
จากนั้น ลงพื้นที่ แปลงของครัวเรือนเป้าหมาย นายอำนาจ รวดเร็ว ขนาด 1 ไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ และนัดหมายกับทีมพัฒนาชุมชน ผู้รับจ้างขุด และครัวเรือน เพื่อเข้ามากำหนดพื้นที่ และตีรูปแบบบ่อ เพื่อเตรียมการขุดในวันถัดไป

(Visited 24 times, 1 visits today)