พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่ตรวจรับการขุด “โคก หนอง นา โมเดล” ของนายสิทธิศักดิ์

ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และนายนาวิน สุดถนอม นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับ ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของนายสิทธิศักดิ์ น้อยผลเพชร ณ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจวัดขนาดของบ่อน้ำที่ได้ทำการขุด และออกแบบใหม่ตามหน้างานจริง ซึ่งมีวิศวะกรรมระดับสามัญได้คำนวณ และเซ็นต์รับรองมาตรฐานความปลอดภัยใหม่แล้วนั้น
ผลการตรวจวัด เป็นไปตามแบบที่กำหนด และทำการคำนวณปริมาตรดินขุดใหม่เพื่อตัดเงินค่าจ้างในส่วนที่ไม่ได้ขุดออก และตรวจนับเป็ดที่ได้ทำการจัดซื้อแล้ว คณะกรรมการมีมติเอกฉันท์ให้ตรวจรับแปลงนี้

(Visited 11 times, 1 visits today)