พช.สามร้อยยอด จิตอาสาพัฒนาในวันอานันทมหิดล

ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด นำทีมงานพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องด้วย “วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔” และ “วันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔” โดยมี ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอสามร้อยยอด โดยนายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธาน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ , หัวหน้าส่วนราชการ , อบต.ไร่ใหม่ , ทต.ไร่ใหม่ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยฯ , สารวัตรฯ , แพทย์ประจำตำบล และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 4 times, 1 visits today)