พช.สามร้อยยอด ติดตามงานขุดหนองใหญ่ เป็นวันที่่ 2

ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และนายนาวิน สุดถนอม นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของนายสิทธิศักดิ์ น้อยผลเพชร ณ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตามการดำเนินงานขุดโคกหนองนาเป็นวันที่สอง ซึ่งวันนี้ขุดหนองได้ถึงตะพักที่สอง ระดับความลึก 5.75 เมตร พบตาน้ำ จึงต้องรอประเมินในวันพรุ่งนี้ว่าจะสามารถขุดต่อได้ถึงความลึก 8 เมตร ตามแบบที่กำหนดหรือไม่ โดยระหว่างวันมีฝนปรอย แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)