พช.สามร้อยยอด รวมใจภักดิ์ เนื่องในวันจักรี 2564

<> วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ประธานในพิธีกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตยริ์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี
🎗วันจักรี หรือ Chakri Memorial Day นั้น มีความสืบเนื่องมาจากวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือ พระรามาธิบดีที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี พร้อมกับได้ก่อตั้งกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่

(Visited 4 times, 1 visits today)